Adopcions

A Catalunya, com a la majoria de països desenvolupats, l’adopció d’infants desemparats ha augmentat considerablament en els darrers anys. Aquest fet ha anat plantejant noves necessitats d’intervenció professional.

L’adopció és una experiència plena d’alegries i possibilitats, però també és plena d’experiències complexes tant per a la família com per a l’infant.

Totes les famílies que vugluin fer una adopció internacional han de passar primer pel procés de formació i estudi que fem a AD per obtenir el certificat d’idoneïtat. Per iniciar aquest procés, el primer pas és dirigir-se a l’ ICAA (Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció) i demanar una reunió informativa.

Els serveis de pre postadopció tenen per objectiu proporcionar un espai d’orientació i suport professional que ajudi a les famílies a resoldre les particularitats que comporta aquest tipus de filiació.

 

Què gestionem?

· Servei d’Acolliments Familiars des de l’any 1995

· Servei d’Adopcions des de l’any 1997

· Servei d’Atenció Postadoptiva des de l’any 2005

· Servei d’Atenció Preadoptiva des de l’any 2007.

 

Com ajudem?

· Consulta i assessorament psicosocial

·Grups de reflexió, orientació i suport a les famílies i als nens ·Servei d’orientació i formació a professionals

· Servei psicoeducatiu en el procés de recerca d’orígens

· Servei terapèutic

El Departament de Benestar i Família , a través de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, ha posat en marxa el programa d’Atenció Postadoptiva a Catalunya. L’objectiu és garantir un servei de qualitat en l’assessorament i l’orientació a totes aquelles famílies adoptives que han de fer front als reptes que planteja la criança, l’educació i la relació entre pares i mares amb els seus fills i filles al llarg del seu procés evolutiu.

És un servei gratuït de consulta, assessorament, orientació i intervenció individual i familiar per a aquelles famílies que tenen infants ja adoptats. A la demarcació de Girona es porta a terme a través d’AD’ amb conveni amb la Generalitat.

 

Com accedir-hi:

Per accedir-hi cal concertar una entrevista prèviament al programa d’Atenció Postadoptiva de Barcelona o contactant amb nosaltres:

Posteriorment AD’ es posarà en contacte amb la família per concertar dia i hora per realitzar una entrevista.

El servei Criança Adoptiva neix per oferir una atenció especialitzada a les famílies adoptives. L’objectiu és fomentar els recursos i habilitats dels pares i mares per afrontar les diferents situacions de criança, així com acompanyar als infants i joves en la integració de la seva identitat adoptiva.

L’adopció és una realitat de relacions familiars complexes que poden requerir un acompanyament professional. Aquesta complexitat es refereix tant als adoptats com als adoptants, així com a la realitat familiar que mútuament construeixen.

Estem especialitzats en:

Serveis que oferim

L’adopció d’infants procedents de països d’Europa de l’Est, on el consum d’alcohol durant l’embaràs és molt prevalent, ha suposat en els últims anys un augment d’infants que presenten trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF) . El repte no és només el diagnòstic del TEAF en infants que tenen un risc d’alteracions del neurodesenvolupament lligats a l’abandonament previ a l’adopció, sinó també al seu seguiment i la seva integració a l’entorn sanitari, educatiu, relacional i de salut mental.

 

Diagnòstic clínic del Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal

En col·laboració amb el grup d’investigació en infància i entorn (GRIE), BCNatal (Hospital Clínic-Hospital Sant Joan de Déu).

 

Acompanyament i Acceptació del TEAF a famílies i infants

Dins el nostre servei de Criança Adoptiva oferim a les famílies un acompanyament professional per acceptar els diagnòstics en TEAF. Aquest acompanyament pot ser tant en l’àmbit individual com grupal.

 

Grup de famílies

Hem iniciat un grup de trobades de famílies amb fills diagnosticats de TEAF. El fet de compartir les seves experiències enriqueix el grup i afavoreix el procés envers l’acceptació del diagnòstic.

 

Tractament i Teràpia Infantil

En col·laboració amb els professionals de Baula i Tr3s Accions.

 

Divulgació

Oferim xerrades a col·lectius professionals dels àmbits de l’educació, salut i social, per tal de donar a conèixer i sensibilitzar sobre aquesta problemàtica.

Enllaços d’Interès

Adoptar un infantAdopció d'infants a CatalunyaAnuari de l'adopció d'infants internacionals a Catalunya