Atenció als joves

La finalitat d’aquesta àrea és acompanyar als joves en el descobriment i connexió dels diferents aspectes que els formen com a persona per poder entomar i prendre decisions sobre el seu procés vital formatiu i laboral , prenent el jove com a eix de la intervenció així com també incidint en el seu entorn i comunitat.

Col·laboradors

hotelast
mirallac
celler-roca
ccsant-narcis
benestar
carlemany
cornella
tercentre
asjtet
calarpa
lalqueria
banyoles
gremi

Programes

logo-tres-accions

Aquest programa ofereix un recurs prelaboral per a joves que no tenen ni formació professional ni aquelles habilitats psicosocials que el món laboral reclama. Vehiculant la formació amb oficis de l’àmbit de l’hostaleria carnisseria fleca , amb itineraris individualitzats, que respecten els diferents ritmes d’aprenentatge.

Tr3s Accions basa la seva intervenció en l’equitat d’oportunitats, l’acompanyament tutorial, l’experimentació i la integració sociolaboral. Es realitza un treball en xarxa amb tots els agents implicats: família, professionals i entorn immediat.

Can Xapes
Can Xapes
Can Xapes
Can Xapes
logo-connexio-estany

Es tracta d’un Programa Integral dins el marc de la Garantia Juvenil , que treballa per la inserció laboral i el retorn al sistema educatiu de joves d’entre 16 i 29 anys.

‘Connexió Estany’ ofereix el Certificat de Professionalitat d’Operacions Bàsiques de Restaurant Bar(HTOR0208), juntament amb els mòdiuls de teoria i pràctica d’orientació laboral, d’autoconeixement i de competències.

Aproxima els joves al món empresarial i als serveis de l’entorn a través de visites i activitats de participació comunitària com també l’experimentació en un entorn laboral real. Ofereix acompanyament tutorial personalitzat a través d’itineraris individualitzats juntament al treball en xarxa.

 

Actuacions del programa

Fases del programa

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeride Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Europeu marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Programes Singulars de Garantia Juvenil”

logo-cercles

Es tracta d’un projecte d’ intervenció comunitària que es desenvolupa a Banyoles i s’inicia l’any 2017. La seva finalitat és activar processos de canvi a favor de la cohesió social entre tots els membres de la comunitat, a partir d’itineraris de grup i individuals, prenent els joves com a eix d’intervenció.

Per dur a terme el projecte hem dividit les accions en tres fases:

 

Redacció d’un document de les mancances i necessitats presents al territori, en relació amb l’atenció integral dels joves, amb el barri i els centres educatius per dur a terme l’acció comunitària.

 

A nivell primari hi portem a terme les accions comunitàries transformadores , que consisteixen en incidir en les relacions interpersonals per tal de prevenir i generar canvis estructurals i conceptuals en la visió comunitària. A nivell secundari hi portem a terme les accions grupals , enfocades a generar espais oberts, aprofitant els espais naturals de relació dels joves i creant-ne de nous, on treballar la integració crítica dels subjectes en la realitat social que els envolta.

 

Les accions estan emmarcades en la intervenció socioeducativa prenent com a eix l’educació i l’escolarització, ja que considerem que el saber i el saber són pilars de la transformació social. Per aquesta fase comptem amb la col·laboració i el treball en xarxa amb els instituts i amb serveis socials.

Enllaços d’Interès

Garantia Juvenil de la GeneralitatServei d'Ocupació de CatalunyaCertificats de Professionalitat``El projecte Tr3s Accions es trasllada a Can Xapes de Cornellà de Terri``, peça de Banyoles TV