IniciInicio > Serveis > Intervenció comunitària

Intervenció comunitària

Servei d’intervenció comunitària

Aquest servei consisteix a donar suport a actuacions de participació activa de la població per fomentar vincles i relacions a favor de la comunitat. L’Àrea d’Intervenció comunitària inicia la seva activitat l’any 2002 amb la realització de diferents programes, projectes i serveis d’àmbit comunitari.

AD Girona gestiona dos centre oberts des de l’any 2002. Es tracta de serveis diürns emmarcats per llei dins la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària. Aquests centres realitzen una tasca socioeducativa fora de l’horari escolar, són preventius, donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics d’esbarjo i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses.

Són serveis arrelats al territori ubicats a l’entorn o on el context habitual de l’infant o l’adolescent. Basa la seva intervenció, des de l’educació social i compensatòria, en l’atenció personalitzada mitjançant el treball tutorial individual, el grupal, la família, en treball en xarxa i la comunitat.

El programa ‘Fem Família’ es va iniciar l’any 2012 amb la finalitat de donar suport a les famílies en relació a les habilitats parentals, promovent el seu benestar, potenciant els factors de protecció i minimitzant els factors de risc que es troben a l’entorn familiar. Es promouen les competències familiars i s’acompanyen a les famílies en el procés educatiu dels seus infants.

Aquesta activitat, que s’inicia el 2002, donen continuïtat a la tasca educativa del Centre Obert que es desenvolupa durant l’hivern, però amb activitats més estiuenques.

El projecte ‘Aprèn en família’ s’inicia l’any 2014 per promocionar l’èxit a l’escola dels alumnes de cicle superior de primària, per mitjà d’un espai que ofereix suport escolar.

Enllaços d’Interès

Facebook 'Girona Est'Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'AdolescènciaAjuntament de Girona