Equip humà

PROFESSIONALS D’AD GIRONA

El nostre model organitzatiu i de gestió situa a les persones en el centre de totes les nostres actuacions.

  • Persones professionals: Són les persones encarregades de desenvolupar professionalment la gestió tècnica i de suport als diferents serveis de l’entitat.
  • Persones usuàries : Són les persones adultes i infants que formen part dels diferents consells de participació de l’entitat. Participen en la valoració i enfoc dels recursos i dels serveis per tal de conèixer i respondre millor a les seves necessitats.
  • Persones clients : Són persones físiques i/o jurídiques, col·lectius de la xarxa, institucions i/o administracions que realitzen un encàrrec de gestió o creació de projectes, estudis o formació, entre altres.
  • Persones sòcies: Són persones que han manifestat voler formar part de l’entitat i participar activament en el seu desenvolupament. Existeixen diferents tipus de socis:
    • Socis actius : Poden assistir a l’Assemblea General, amb dret a veu i vot. També seran informats sobre el desenvolupament de l’associació, de l’estat dels comptes i tindran un exemplar dels estatuts vigents. Podran formar part dels òrgans de govern.
    • Socis protectors : Realitzen aportacions econòmiques o materials. Han d’estar informats sobre el desenvolupament de l’associació i tindran a la seva disposició un exemplar dels estatuts vigents.
    • Socis honorífics : Aporten el seu nom o qualificació professional a l’associació. Es mantindran al dia de la marxa d’AD Girona i també tindran un exemplar dels estatus vigents de l’entitat.

Si es vol ser soci, voluntari o col·laborador de la nostra entitat podeu trobar l’explicació del procediment a la segona pàgina dels nostres estatuts clicant aquí.

Organigrama