Equip humà

PROFESSIONALS D’AD GIRONA

Són les persones encarregades de desenvolupar professionalment la gestió tècnica i de suport als diferents serveis de l’entitat. El grup de professionals compta de forma permanent amb 36 membres.

  • 1 Direcció General
  • 1 Direcció tècnica
  • 1 Direcció operativa
  • 2 Administratives
  • 5 Direcció de serveis
  • 2 Personal de servei
  • 24 Tècnics (psicòlegs, treballadors socials, educadors socials, integradors socials, jurista social, logopeda).

El nostre model organitzatiu i de gestió situa a les persones en el centre de totes les nostres actuacions. *Persones usuàries : Són les persones adultes i infants que formen part dels diferents consells de participació de l’entitat. Participen en la valoració i enfoc dels recursos i dels serveis per tal de conèixer i respondre millor a les seves necessitats.

  • Persones clients : Són persones físiques i/o jurídiques, col·lectius de la xarxa, institucions i/o administracions que realitzen un encàrrec de gestió o creació de projectes, estudis o formació, entre altres.
Organigrama