Ideari

Valors presents a l’entitat

Requisits bàsics: la persona, els mitjans i l’altre .

Per damunt de tots els valors volem destacar la persona, els mitjans i l’altre com els requisits indispensables, indissociables i primaris que permeten la construcció de la societat, la cultura i la convivència.

La persona és un fi en si mateixa , i a través de la relació amb l’altre i l’entorn persegueix el creixement personal i esdevé agent de transformació i de canvi.

L’altre és imprescindible per a la construcció de la identitat pròpia i del sentiment de pertinença en tant que només podem esdevenir persones en i per a la interacció amb aquest altre.

Els mitjans permeten la cobertura de les necessitats bàsiques , sense la satisfacció de les quals es fa difícil el desenvolupament de valors com la solidaritat i l’exercici de la llibertat.

La resta de valors que destaquem s’han de preservar i potenciar per tal de complir amb la finalitat per la qual es va crear l’entitat i perquè entenem que són valors bàsics i primaris per a la convivència comunitària, el progrés social i la millora personal.

 

La llibertat, la igualtat, la solidaritat, el respecte actiu i el diàleg.

Principis

Estem convençuts de la missió de l’entitat per sobre del lucre. Creiem en la construcció d’àmbits públics a partir de la iniciativa ciutadana i com membres actius de la societat civil volem assumir la nostra responsabilitat i protagonisme en aquest procés.

  • Iniciatives socials del tercer sector : Volem participar en el desenvolupament, promoció i gestió del sistema públic social i incidir en la seva realitat.
  • Treball en xarxa : L’atenció als usuaris han de perseguir el treball de xarxa i en xarxa entès com la coordinació, la col·laboració i les accions interdisciplinàries entre els serveis i professionals dels diferents sectors.
  • Participació activa dels interessats : Volem promoure la participació dels interessats en la valoració i enfocament dels recursos i dels serveis per tal de conèixer i respondre millor a les seves necessitats.
  • Proximitat : Apostem per la prestació de serveis des del lloc més pròxim on es detecten les necessitats i mancances.

El caràcter no lucratiu de l’entitat, ens permet reinvertir els excedents obtinguts en la millora i l’ampliació de la nostra oferta de serveis, prenent la iniciativa en la creació, disseny i implementació de projectes socials que responen a les noves necessitats socials.

Responsabilitat social, qualitat integral, agilitat organitzativa, participació activa, transparència en la gestió, cooperació, proximitat relacional, eficiència, I+R+D, el coneixement com un bé públic i autonomia i treball en xarxa.

Els esmentats són valors innegociables i identificatius de l’associació.