Marc teòric d’intervenció

Presents en la realitat social

Volem estar molt presents en la realitat social del moment i de l’entorn, especialment, en els sectors on els serveis desenvolupen les seves activitats, per tal de tenir un coneixement acurat del medi i de la població de les seves necessitats i mancances.

Generadors de coneixement

Pretenem potenciar la generació de coneixement a partir de la reflexió de la praxis i l’impuls de la recerca, amb l’objectiu de fer-ne difusió i promoure la innovació, proposta i execució de projectes que responguin a les necessitats detectades.

Respecte a la diversitat

Respectem la diversitat cultural, religiosa, social i familiar com a dret a la llibertat d’usuaris i famílies i pel sentit de pertinença i d’identitat que comporten. Les dinàmiques familiars, pràctiques religioses, circumstàncies culturals… han de ser respectades i acceptades sempre que no vulneri drets fonamentals i/o no posin en perill la salut o la integritat física i psíquica dels seus membres.

Preservar el dret a la família pròpia

La família és la primera i principal responsable de la cura i atenció dels infants, a més del recurs natural per a satisfer les seves necessitats bàsiques. Volem preservar el dret a la família pròpia i a la satisfacció de les necessitats bàsiques dels fills, entenent que cal col·laborar des de la iniciativa social amb les accions encaminades a mantenir els infants i adolescents en el seu context familiar.

Potenciar competències

Ens inclinem a promoure les competències personals i parentals per tal que les persones siguin actors i protagonistes de la seva història, disposant de les habilitats per resoldre les seves divergències i satisfer les seves necessitats a partir dels recursos propis i les capacitats.

Intervenció ecològic-sistemàtica

Tota intervenció ha de plantejar-se des d’una perspectiva ecològic-sistèmica que tingui en compte el nivell de desenvolupament evolutiu de les persones, les característiques familiars i l’entorn comunitari.