AD Iniciatives Socials

AD’Iniciatives Socials és una associació sense afany de lucre, amb capacitat jurídica pròpia, inscrita en el registre nacional d’associacions que té com a àmbit d’actuació l’estat espanyol.

AD’Iniciatives Socials neix l’any 1994 a partir de la iniciativa d’una plataforma formada bàsicament per professionals del camp social. L’objectiu és impulsar i promocionar actuacions adreçades principalment a famílies i col·lectius en risc d’exclusió social i a l’atenció a infants i joves.

AD’Iniciatives Socials està formada per professionals, voluntàries i col·laboradors, sensibilitzats amb les finalitats de l’entitat i amb un gran component de solidaritat davant de les problemàtiques socials.

Missió

AD’ Iniciatives Socials treballa pels infants, adolescents, joves i famílies, especialment amb aquells en situació de vulnerabilitat o risc social, a través de programes i serveis psicosocioeducatius i terapèutics, orientats a la prevenció, atenció i protecció per la millora del benestar de la infància i l’adolescència.

Finalitats

  • Gestionar, promocionar, organitzar i dirigir programes i serveis per a la infància, la joventut i la família en general i col•lectius socialment exclosos, per tal d’incidir en l’àmbit de l‘educació personal, familiar i social i en altres aspectes que incideixen en l’atenció integral de les persones.
  • Investigar, innovar, publicar i difondre estudis sobre treball psicològic, social i educatiu que col•laborin amb una millor atenció a les persones i en el desenvolupament de la ciutadania, de la professió i dels serveis psicopedagògics i socials.
  • Promoure la participació voluntària de persones i institucions sensibles i compromeses en l’atenció a col•lectius en risc d’exclusió social, a infants i joves desemparats i a famílies.